Bülten 2018

Bülten 2018-95 7103 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 nci Maddelerinde Yapılan Değişiklerin Açıklaması

BÜLTEN 2018-95

7103 SAYILI KANUNLA GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 9, 23, 25, 32 VE 61 NCİ MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLER İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO 303

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9, 23, 25, 32 ve 61 inci maddelerinde, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan;

– İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında esnaf muaflığı,

– Kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası,

– Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesi ile istisna uygulaması,

– İlave asgari geçim indirimi uygulaması,

hakkında açıklamalar yapılmıştır.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,16.06.2018