Bülten 2018

Bülten 2018-92 16 Ve Daha Büyük Yaştaki Bazı Araçların İhraç Edilmesi Ya Da Hurdaya Çıkartılmasına Bağlı Olarak Yeni Araç Alımında Özel Tüketim Vergisi (Ötv) Uygulaması

BÜLTEN 2018-92

16 VE DAHA BÜYÜK YAŞTAKİ BAZI ARAÇLARIN İHRAÇ EDİLMESİ YA DA HURDAYA ÇIKARTILMASINA BAĞLI OLARAK YENİ ARAÇ ALIMINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) UYGULAMASI

11 Haziran 2018 gün ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca “7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun  Geçici 1 İnci Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” yayınlanmıştır.

Bu genel tebliğde;

-Madde Hükmünden Yararlanılabilecek Araçlar,

-Madde Hükmünden Yararlanabilecek Kişiler,

-Yeni Araç Alımında Terkin Edilecek ÖTV Tutarı,

-Madde Hükmünden Yararlanma Süresi,

-Araçların Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilmesi,

-Araçların Doğrudan İhraç Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar,

-Araçların İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar,

-İhraç Edilen Araç Yerine Yeni Araç Alımına İlişkin Usul ve Esaslar,

-İhraç Edilen Araçların Geri Gelmesi Halinde Yapılacak İşlemler,

-Araçların Hurdaya Çıkartılması Halinde Maddenin Uygulaması,

-Araçların Hurdaya Çıkartılmasına İlişkin Usul ve Esaslar,

-Hurdaya Çıkartılan Araç Yerine Yeni Araç Alımına İlişkin Usul ve Esaslar,

-Yeni Araçla İlgili Düzeltme İşlemleri,

-Sorumluluk,

Konularında açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğin ekinde ayrıca dilekçe ve yazı örneklerine yer verilmiştir.

İlgili genel tebliğ ve eklere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,16.06.2018