Bülten 2018

Bülten 2018-93 Mücbir Sebep Hali Sona Eren Bazı İl ve İlçelerdeki Mükelleflerin, Mücbir Sebep Dönemine İlişkin Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerinin Verilme İle Ödeme Sürelerine İlişkin Usul ve Esaslar

BÜLTEN 2018-93

MÜCBİR SEBEP HALİ SONA EREN BAZI İL VE İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN, MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE İLİŞKİN VERGİ BEYANNAMELERİ VE BİLDİRİMLERİNİN VERİLME İLE ÖDEME SÜRELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 11.06.2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)” de;

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 11 inci maddesinde yer alan yetki kapsamında, Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep dönemine ilişkin vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme ile ödeme sürelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,16.06.2018