Bülten 2018

Bülten 2018-98 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu Rehber ve Broşürleri

BÜLTEN 2018-98

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KANUNU REHBER VE BROŞÜRLERİ

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

26/05/2018 tarihli ve 30432 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile; 7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almıştır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu açıklaması ile ilgili rehber  ve ayrıca,

-Kesinleşmiş ve Dava Aşamasındaki Borçlar,

-Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezası,

-Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçları,

-Pişmanlıkla Beyan,

-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,

-Matrah ve Vergi Artırımı,

-Eczanelerde Kayıt Düzeltme,

Konularında broşürler yayınlanmıştır.

Rehber ve broşürlere ulaşmak için tıklayınız.