Bülten 2018

Bülten 2018-94 50 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

BÜLTEN 2018-94

50 SERİ NO.LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

50 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca,11/06/2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 88 inci maddesiyle 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yapılan süre uzatımı ve 1997 model veya daha eski taşıtların ihraç edilmesi halinde de madde hükümlerinden yararlanılacağına dair yapılan düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Bu açıklamalar;

-7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulamasında Kullanılacak Belgeler,

-1997 Model veya Daha Eski Olan Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin Süre Uzatımı,

-Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Süre Uzatımı,

-1997 Model veya Daha Eski Olan Taşıtların İhraç Edilmesi,

-Madde Hükmünden Yararlanılabilecek Taşıtlar,

-Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler,

-İhracatçılar Tarafından Yapılacak İşlemler,

-Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler,

-Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler,

-İhraç Edilen Taşıtın Geri Gelmesi Halinde Yapılacak İşlemler,

Konularını kapsamaktadır.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,16.06.2018