Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği yeni hükümlere göre, Kollektif ve Komandit Şirket Türlerinin Anonim ve Limited Şirket Türlerine Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemleri Açıklamıştır.

  KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİNİN ANONİM VE LİMİTED  ŞİRKET TÜRLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER   6102 sayılı Türk Ticaret

Devam