Bülten 2012-44 Yeni Türk Ticaret Kanununun 6335 Sayılı Kanunla Değişen 39/2 nci Maddesine Göre Ticari Belgelerde Zorunlu Olarak Yer Alacak Bilgiler ve Yürürlük Tarihleri

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,05.07.2012

BÜLTEN(E.Ö.2012/44)

 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN 6335 SAYILI KANUNLA DEĞİŞEN 39/2 NCİ MADDESİNE GÖRE TİCARİ BELGELERDE ZORUNLU OLARAK YER ALACAK BİLGİLER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

1-Ticari Mektuplarda ve Ticari Defterlere Yapılan Kayıtların Dayandığı Belgelerde(Fatura,Gider Pusulası,Sevk İrsaliyesi vs.)  Bulunması Gereken Bilgiler

-Tacirin sicil numarası,

-Ticaret unvanı,

-İşletmesinin merkezi

-Tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne[1]  tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi

 

2-İnternet Sitesinde Yer Alacak Bilgiler

-Tescil edilen ticaret unvanı

-Tacirin sicil numarası,

-İşletmesinin merkezi

-İşletmesinin merkezi

-Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,

-Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,

-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı

 

3-Yürürlük Tarihleri

-Ticari Mektuplarda ve Belgelerde yer alacak bilgiler zorunlu olarak 01.01.2014 tarihinden itibaren kullanılacaktır.

İnternet sitesi açma yükümlülüğüne tabi şirketler 1 Temmuz 2013’den itibaren 3 ay içerisinde internet sitelerini açacaklardır.


[1]6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile Yeni TTK’nın 397. Maddesine yeni bir fıkra eklenmiş ve denetime tabi şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.