2023 Yılı Emlak Vergisi

BÜLTEN 2023-13

2023 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ MATRAHLARININ HESABI

30 Aralık 2022 gün ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 82 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; 2023 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2023 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre;

2022 yılında emlak vergisi mükellefi olanların 2023 yılına ait emlak vergisinin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı ile bina, arsa veya araziye 2022 yılında malik olunması halinde mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2023 yılı vergi değerinin hesabı aşağıdaki gibi yapılacaktır.

1-2022 yılı ve öncesinde mükellefiyeti başlayanların 2023 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı

Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2022 yılı vergi değerleri, 2022 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Örnek :2022 yılı emlak vergi değeri 950.000,00 TL olan meskenin 2023 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1 Meskenin 2022 yılına ait emlak vergisi değeri 950.000,00 TL
2 2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (% 122,93/2=) % 61,465
3 Meskenin 2023 yılı emlak vergi değeri (1+(1*2)) 1.533.917,50 TL
4 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 1.533.000,00 TL

 22023 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti 

 Mükellefiyeti 2023 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca 2021 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin; 2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değeri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Örnek: Mükellef bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL’dir.

2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı % 61,465 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2023 yılında başlayacak bu mükellefin 2022 yılında satın aldığı arsanın 2023 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL
2 2023 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%122,93/2=) %61,465
3 2023 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1×2)] 322,93 TL
4 Arsanın yüzölçümü 2.000 m2
5 Arsanın 2023 yılı vergi değeri (3×4) 645.860,00 TL
6 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 645.000,00 TL

Örnek: Mükellef 600 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2012 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2022 yılında satın almıştır. Çelik karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 180 m2’dir. Bu işyeri için 2023 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 4.135,88 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2022 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 700,00 TL’dir.

2023 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı % 61,465 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2023 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2023 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

1 İnşaatın türü ve sınıfına göre 2023 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 4.135,88 TL
2 Binanın dıştan dışa yüzölçümü 180 m2
3 Binanın maliyet bedeli (1×2) 744.458,40 TL
4 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2021 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 700,00 TL
5 2023 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%122,93/2 =) %61,465
6 2023 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4+(4×5)] 1.130,25 TL
7 Arsanın yüzölçümü 600 m2
8 Arsanın vergi değeri (6×7) 678.150,00 TL
9 Binanın 2023 yılı vergi değeri (3+8) 1.422.608,40 TL
10 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 1.422.000,00 TL

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız,

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2023