Bülten 2023

Dijital Vergi Dairesi Uygulama Esasları VUK Genel Tebliği 552

BÜLTEN 2023-106

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

07.10.2023 gün ve 32332 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552) de;

– Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanabilecek kişiler,

– Dijital Vergi Dairesi şifresi edinme,

– Dijital Vergi Dairesinde yer alan bilgiler,

– Dijital Vergi Dairesinde yer alan hizmetler.

Konularında açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu açıklamalar konusunda daha fazla bilginin yer aldığı 552 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

09.10.2023