Bülten 2023

Vergi Tebliğlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Broşürü

BÜLTEN 2023-123

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı 2023 Kasım ayında “Elektronik Tebligat Sistemi” broşürünü yayınlamıştır.

Söz konusu Broşürde; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-Tebligat Sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesi işlemi açıklanmıştır.

Broşürde;

 • Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Nedir?
 • Hangi Mükellefler e-Tebligat Sistemini Kullanmak Zorundadır ?
 • Kimler e-Tebligat Sistemini İsteğe Bağlı Olarak Kullanabilir?
 • e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?
 • e-Tebligat Sistemi ile Gönderilen Belgeler Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?
 • Elektronik Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olunur?
 • e-Tebligat Sisteminden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşılır?
 • e-Tebligat Sistemi İle Hangi Belgeler Tebliğ Edilmektedir?
 • e-Tebligat Sisteminde Yer Alan Bilgiler Nasıl Güncellenir?
 • e-Tebligat Sisteminden Nasıl Çıkılır?
 • e-Tebligat Sistemi Kullanılmadan Diğer Tebliğ Usullerine Göre Tebligat İşlemi Yapılacak Durumlar Nelerdir?
 • e-Tebligat Sistemine Süresinde Geçmemenin Cezası Nedir?

gibi konularda ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Söz konusu broşüre ulaşmak için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.11.2023