Bülten 2022

Mevduat Faizi ve Tahvil Bono Geliri İndirimli Tevkifat Oranı Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2022-14)

MEVDUAT FAİZLERİ VE TAHVİL BONO  GELİRLERİNİN İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORAN SÜRELERİ 31 MART 2022 TARİHİNE UZATILDI

31.12.2021 tarihine kadar uygulanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları  “Mevduat Faizleri ve Bankalar Tarafından Çıkarılan Tahvil Bono Gelirlerinin Tevkifat Oranları” uygulaması, 16 Aralık 2021 gün ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Aralık 2021 gün ve 4921 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 31.03.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Süresi uzatılan tevkifat oranlarını, 24.12.2020 günlü 2020-194 sayılı Bültenimizde görebilirsiniz.

15 Aralık 2021 gün ve 4921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2022