Bülten 2022

2022 Haziran Dönemine Ait KDV, Muhtasar ve DV Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri 29 Temmuz 2022 Tarihine Uzadı

BÜLTEN 2022-145

26 TEMMUZ 2022 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2022 HAZİRAN DÖNEMİNE AİT KDV MUHTASAR VE DV  BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 26.07.2022 gün ve 144 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

26 Temmuz 2022 günü sonuna  kadar verilmesi gereken 2022/Haziran Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirküler aşağıdadır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,26.07.2020

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/144  

Konusu: 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 26.07.2022

Sayısı: VUK-144/ 2022-7

  1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

Mükellefler tarafından, 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı