Bülten 2021

Mevduat Faizleri ve Tahvil Bono Gelirlerinin İndirimli Tevkifat Oran Süreleri 31 Aralık 2021 Tarihine Uzatıldı

BÜLTEN 2021-159

MEVDUAT FAİZLERİ VE TAHVİL BONO  GELİRLERİNİN İNDİRİMLİ TEVKİFAT ORAN SÜRELERİ 31 ARALIK 2021 TARİHİNE UZATILDI

30.09.2021 tarihine kadar uygulanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları  “Mevduat Faizleri ve Bankalar Tarafından Çıkarılan Tahvil Bono Gelirlerinin Tevkifat Oranları” uygulaması, 1 Ekim 2021 gün ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Eylül 2021 gün ve 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Süresi uzatılan tevkifat oranlarını, 24.12.2020 günlü 2020-194 sayılı Bültenimizde görebilirsiniz.

1 Ekim 2021 gün ve 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.10.2021