Bülten 2021

2021 Ekim Vergi Takvimi

BÜLTEN 2021-160

2021 EKİM VERGİ TAKVİMİ*

İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ
01/10/2021 11/10/2021 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2021 11/10/2021 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 15/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2021 15/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2021 15/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 15/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 15/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 15/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 15/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 20/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 20/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 20/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 20/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/10/2021 20/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 20/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/10/2021 25/10/2021 1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18/10/2021 26/10/2021 1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2021 26/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 26/10/2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 26/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 26/10/2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2021 26/10/2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 26/10/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 01/11/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 01/11/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2021 01/11/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2021 01/11/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 01/11/2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 01/11/2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 01/11/2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
01/10/2021 17/11/2021 2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 17/11/2021 2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2021 30/11/2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/10/2021 31/12/2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

*GİB Web Sayfasından alınmıştır.

YANGINDAN ETKİLENEN YERLER İÇİN MÜCBİR SEBEP HALİ

28.07.2021 tarihinden 01.11.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde; Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde; Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde; Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan yangın nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Buna göre mükelleflerin; vermesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan ve ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ve 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süreleri 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2. Geçici Vergi Beyannamesi verilmeyecektir. Ayrıca, bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları, 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.