Bülten 2021

2021 Yılı VİVK İstisna ve Matrahları

BÜLTEN (2021-09 )

2021 YILINDA DEĞİŞİK OLARAK UYGULANACAK VERASET VE

İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA VE MATRAHLARI  

29 Aralık 2020 gün ve 31349 (Mükerrer 1) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 52 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ve 2021 yılında uygulanacak olan;

Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna Tutarları

İstisna Konusu İstisna Tutarı TL 2020 İstisna Tutarı TL 2021
Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 334.534
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 669.479
İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 7.703
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 7.703

 Verginin oranları

Matrah 2020 Yılı Matrah 2021 Yılı  Veraseten     İntikallerde Vergi Oranı% İvazsız  

İntikallerde Vergi Oranı %

İlk 350.000 TL için İlk 380.000 TL için 1 10
Sonra gelen 850.000 TL için Sonra gelen 900.000 TL için 3 15
Sonra gelen 1.800.000 TL için Sonra gelen 1.900.000 TL için 5 20
Sonra gelen 3.300.000 TL için Sonra gelen 3.600.000 TL için 7 25
Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

 İlgili Genel Tebliğ için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

01.01.2021