Bülten 2021

Yenilenmiş İkinci El Cep Telefonu KDV Oranı

BÜLTEN 2021-158

YENİLENMİŞ İKİNCİ EL CEP TELEFONU KDV ORANI BELİRLENDİ

30 Eylül 2021 gün ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4517 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” da;

24.12.2007 tarihli 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki 1 sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“21- “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri  vergiler dahil edilmez.” denilmektedir.

Bu karar, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Belirtilen Yönetmeliğe ve bu Karara uygun cep telefonlarının teslimi %1 oranında katma değer vergisine

Bu kararda sözü edilen “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” 22 Ağustos 2020 gün ve 31221 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

30.09.2021

Cumhurbaşkanı Kararı

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik