Bülten 2021

2020 Yılında Ticari Kazancı Basit Usulde Tespit Edilen Mükellefler İçin Vergi Rehberi

BÜLTEN 2021-41

2020 YILINDA TİCARİ KAZANCI BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2020 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin olarak “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”  hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

2020 yılında geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat – 1 Mart 2021 (28 Şubat 2021 hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Defter-Beyan Sistemi üzerinden vereceklerdir.

Söz konusu Rehberde;

 • Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar,
 • Basit usulde vergilendirmenin mükelleflere sağladığı avantaj ve kolaylıklar,
 • Basit usulde ticari kazancın tespiti,
 • Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için hasılat esaslı kazanç tespiti uygulaması,
 • Basit usule tabi mükelleflerde Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtların tutulması,
 • Beyan edilecek gelir üzerinden yapılacak indirimler,
 • Basit usulde yıllık kazanç indirimi,
 • Engellilik indirimi,
 • Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi,
 • Genç girişimcilerde kazanç istisnası,
 • Uygulanacak vergi tarifesi,
 • Defter-Beyan Sistemi üzerinden beyannamenin verilmesi,
 • Verginin ödenme zamanı ve şekli,

gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.

Sözü edilen rehber için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

28.01.2021