Bülten 2020

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü

BÜLTEN 2020-160

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması” isimi broşürde; mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde yer alan cezalarda indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Broşürde aşağıdaki soruların cevapları  açıklanmaktadır.

 • Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Nedir?
 • İndirim Uygulaması Kapsamına Hangi Cezalar Girmektedir?
 • İndirim Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?
 • Cezalarda İndirim Uygulamasından Yararlanmanın Şartları Nelerdir?
 • Cezalar Cezalarda İndirim Oranları Nedir?
 • Dava Açan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?
 • İndirim Talebinden Sonra Yasal Süre İçinde Dava Açılabilir Mi?
 • Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir Mi?
 • İndirim Talebinden Vazgeçerek Yasal Süre İçinde Uzlaşma Talep Etmek Mümkün Müdür?
 • Cezalarda İndirim Sonrasında Ödeme Ne Zaman Yapılır?
 • Ceza İndirimi Şartlarına Uyulmaması Halinde Ne Yapılır?

Broşüre ulaşmak için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

08.09.2020