Bülten 2020

Genel Bütçe Kapsamındaki Deniz Araçlarına Verilecek Akaryakıtın ÖTV’si Sıfırlandı

BÜLTEN 2020-137

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ  DENİZ ARAÇLARINA VERİLECEK AKARYAKITIN ÖTV’Sİ SIFIRLANMIŞTIR

16.07.2003 gün ve  25170 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.07.2003 gün ve 2003/5886 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki Karar ile;  Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

Bu hüküm 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu defa, 09.07.2020 gün ve 31180 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 08.07.2020 günlü ve 2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar da, 01.07.2003/5886 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtile deniz araçlarına, Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları ilave edilmiştir.

Bu hüküm, yayım tarihi olan 09.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu  Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

10.07.2020