Bülten 2020

Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği 17.09.2020 Tarihinden İtibaren 2 Ay Uzatıldı

BÜLTEN 2020-161

FESİH YASAĞI  VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 17.09.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY UZATILDI

4 Eylül 2020 gün ve 31234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  3 Eylül 2020 gün ve 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında  belirtilen süreler 17.09.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına karar verildi.

Bu karara göre;

1-Geçici işten çıkarma yasağı 17.09.2020 tarihinden itibaren,

2-Nakdi  ücret  desteğinden  yararlanma  süresi 17.09.2020 tarihinden itibaren,

2 ay daha uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

09.09.2020