Bülten 2020

Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki

BÜLTEN 2020-69

GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Yeni iş kuran gençlere, üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve bir yıl süreyle sigorta primlerinin Hazinece karşılanması suretiyle gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla  vergi ve sigorta prim teşviki uygulanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, belirtilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” broşürünü yayımlamıştır.

Bu broşürde başlıklar aşağıdaki gibidir.

I-GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN VERGİ TEŞVİKİ

-Vergi Teşvikinden Kimler Yararlanabilir?

-Vergi Teşvikinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

-Vergi Teşviki Uygulamasında Özellikli Durumlar Nelerdir?

-İşi Terk Ya Da İş Değişikliği Durumlarında Vergi Teşviki Uygulaması Nasıl Olacaktır?

II-GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

-Sigorta Prim Teşvikinden Yararlana Şartları Nelerdir?

-Sigorta Prim Teşviki İçin Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılacaktır?

Broşürü görmek için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,12.03.2020