4 Seri Nolu Genel Tebliğ ile Değiştirilmiş 1 Seri Nolu TF Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğ

BÜLTEN 2020-159

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

HAKKINDA 4 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞLE DEĞİŞTİRİLEN 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ

1 Eylül 2020 gün ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan yayınlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)” de ;

İlişkili kişi ve belgelendirmeye ilişkin bölümleri yeniden düzenlenerek ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup ayrıca transfer fiyatlandırmasına ilişkin yöntemler ve peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin sürelerin yer aldığı bölümleri, 6728 sayılı Kanuna uygun olarak, yeniden düzenlenmiştir.

4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile değişiklik yapılmış “1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”in değişiklikler işlenmiş son şekline ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

07.09.2020