Bülten 2020

Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtım Kısıtlaması 31.12.2020 Tarihine Uzatıldı

BÜLTEN 2020-162

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIMININ 30.09.2020 TARİHİNE KADAR %25 İLE SINIRLANDIRILMASI 31.12.2020 TARİHİNE UZATILDI

17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na ilave edilen Geçici 13 üncü Madde ile sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımı geçici bir süreyle belirli esaslara bağlanmıştır.

Bu çerçevede, sermaye şirketlerince geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler 30/9/2020 tarihine kadar şirketten nakit çıkış olacak şekilde dağıtıma konu edilemeyecektir.

Şirketlerce yalnızca 2019 yılı net dönem kârının % 25’i dağıtıma konu edilebilecektir. Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. Bu süre, koronavirüsün ekonomik faaliyetlere etkisi de göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanınca üç aya kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir.

18.09.2020 Gün ve 31248 Sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 3 ay uzatılmıştır.

Buna göre, daha önce belirlenmiş olan 30.09.2020  tarihine kadar olan bu süre 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

18.09.2020