Bülten 2020

Tecil Faizi Oranının Artışına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: (C Sıra No.5)

BÜLTEN 2020-24

TECİL FAİZİ ORANININ ARTIŞINA İLİŞKİN TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: (C SIRA NO.5)

30 Aralık 2019 gün ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:5) de;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

Bu tebliğ 30.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,01.01.2020