Bülten 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği

BÜLTEN 2020-151

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÖNEM DEĞİŞİKLİĞİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 10.08.2020 tarihli duyurusunda;

“193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesine göre, ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine 3 ayda bir verebilirler.

Türkiye genelinde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ile birlikte sigortalı çalışanı bulunan mükelleflerin çalışanlarının prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini aylık olarak bildirmesi gerektiğinden aylık olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

Ancak 10 veya daha az çalışanı bulunan mükelleflerimiz (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (SAıra No: 1) 5 inci maddesinde yer alan düzenleme gereğince Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri her ay yerine Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ilişkin olarak sırasıyla Nisan, Temmuz, Ekim ve izleyen yılın Ocak aylarında verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dâhil etmek suretiyle beyan edebileceklerdir.”

denilmiştir.

Aynı duyuruda;

“……..vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerden Nisan-Haziran/2020 dönemi Muhtasar Beyannamesinde 3. ay (Haziran ayı) için asgari ücretli veya diğer ücretli çalıştırdığını beyan edenlerin vergilendirme dönemi Başkanlığımız tarafından “aylık” olarak değiştirilmiştir. Bu mükelleflerimiz İnteraktif Vergi Dairesinden durumlarını kontrol edebilirler.

Haziran ayında çalışanı bulunmayan ancak Temmuz ayında sigortalı istihdam etmeye başlayan mükelleflerimizin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “Dönem Değişikliği Dilekçesi” vermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgilere https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb4.pdf linkinde yer alan Kılavuzdan ulaşabilirsiniz.”

açıklaması yapılmıştır.

İlgili duyuru ve eki için tıklatınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

12.08.2020