Kısa Çalışma Ödeneği İle Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği 2 Ay Uzatıldı

BÜLTEN 2020-172

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ  İLE  FESİH YASAĞI VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 

2 AY UZATILDI

27 Ekim 2020 gün ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;  26 Ekim 2020 gün ve 3134 ve sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile;

a- 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 31Ekim 2020 tarihinden  31 Aralık 2020 tarihine kadar,

2 ay uzatılmıştır.

b- 27 Ekim 2020 gün ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Ekim 2020 gün 31135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile;

Fesih yasağı 17.11.2020 tarihinden 17.01 2021 tarihine kadar,

Nakdi  ücret  desteğinden  yararlanma  süresi 17.11.2020 tarihinden 17.01 2021 tarihine kadar,

2 ay uzatılmıştır.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

27.11.2020