Bülten 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru

BÜLTEN 2020-152

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASINDA

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA

DUYURU

Maliye ve Hazine Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi “https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html”  adresinde yayımladığı 18.08.2020  tarihli “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlenmesine İlişkin Duyuru” da;

“Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren mükelleflerimizden gelen sorular ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda, benzer hususları bulunabilecek diğer mükelleflerimizin de bilgilendirilmesi ve uygulamaya uyumun artırılmasını sağlamak amacıyla bazı konuların tekrar açıklanması gerekli görülmüştür.”

denilmiştir.

Sözü edilen duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

19.08.2020