Bülten 2020

e-YMM Tasdik Raporları Teknik Kılavuzu Güncellendi

BÜLTEN 2020-150

e-YMM TASDİK RAPORLARI TEKNİK KILAVUZU GÜNCELLENDİ

En son 02.04.2020 tarihinde değişiklikler yapılmış olan,Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Teknik Kılavuz 06.08.2020 tarihinde güncellenerek tekrar  yayımlanmıştır.

Teknik kılavuzda 06.08.2020 tarihinde yapılan değişiklikler aşağıdadır.

 • Giriş bölümüne elektronik ortamda gönderilmesi gereken rapor türlerine ilişkin yeni açıklamalar eklenmiştir.
 • Rapora eklenecek belgelerin belirlenen formattan farklı olmasına ilişkin ekler ile ilgili her bölüme açıklamalar ve hata mesajının ekran görüntüsü eklenmiştir.
 • e-YMM Tasdik Raporlarının tamamına ilişkin Rapor Oluşturma Bölümü başlangıç kısmına “Çok Önemli” ibaresi ve buna ilişkin açıklamalar eklenmiştir.
 • Adi Ortaklık-Kollektif Şirket vb. Şirket Türlerine ve ilgili şirketlerin şirket ortaklarına düzenlenecek raporlara ilişkin sistemsel değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda e-YMM Tam Tasdik Raporu Rapor Oluşturma Bölümünde değişikler yapılarak yeni başlıklar ve açıklamalar eklenmiştir.
 • e-YMM Tam Tasdik Raporları Sonuç kısmına ifadeler ve açıklamalar eklenmiştir.
 • e-YMM Tam Tasdik Raporu Mükellef Ortaklık Bilgileri ve e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporu/301Mal İhracatı Tablo Formatı Tablo 3-İade Talep Eden Ortaklık Bilgileri Tablolarındaki Bağlı Olduğu İl-Bağlı Olduğu Vergi Dairesi bilgileri zorunlu alan olmaktan çıkarılmıştır.
 • e-YMM Tam Tasdik Raporu Genel Bilgi Bölümünde yer alan Tasdik Döneminde Kullanılan Krediler ve Kredi Kullandıran Banka/Diğer Kurum ve Kuruluşlar Bilgilerine ilişkin tabloya açıklamalar eklenmiştir.
 • e-YMM Tam Tasdik Raporu ve e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporu 301/Mal İhracatı Tablo Formatında yer alan Kapasite Raporu bölümündeki Sanayi Sicil Belgesi kısmına tabloda yer alan son vize tarihine ilişkin açıklama ve örnek eklenmiştir.
 • e-YMM Tam Tasdik Raporu ve e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporu 301/Mal İhracatı Tablo Formatında yer alan Kapasite Raporu bölümündeki Kapasite Raporuna İlişkin Bilgiler kısmına birden fazla kapasite raporunun olması ve kapasite raporunun yenilenmesine ilişkin açıklamalar eklenmiştir.
 • e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarının 12 dönemden fazla düzenlenememesine ilişkin kısıt kaldırılmıştır.
 • e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Kapak Bölümünde yer alan İadenin Şekli bölümüne tecile ilişkin yeni seçenekler eklenmiştir.
 • e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporları 301/Mal İhracatı Tablo Formatı ve Belge Yükleme Formatı Sonuç bölümlerine İade Sonuç Tablosu ve açıklamalar eklenmiştir. Bu kapsamda sonuç bölümlerinde düzenlemeler yapılarak yeni başlıklar eklenmiştir.
 • III-Ortak Hususlar Bölümü C-Raporun Durumu ana başlığındaki 3.Onaylanmış Rapor (e-İmzalanmış Rapor) alt başlığına Yapılan Kontroller başlığı ve açıklamalar eklenmiştir.
 • III-Ortak Hususlar Bölümünde anlatılan e-YMM Tam Tasdik Raporlarına ilişkin Raporları Listeleme-İptal/Pasif Dilekçelerini Listeleme-İptal Edilmiş Raporlarını Listeleme-Raporların Önceki Versiyonlarını Listeleme sorgulama ekranlarına Şirket Vergi Kimlik Numarası (Adi Ortaklık-Kollektif Şirket v.b.) ve Şirket Unvanı (Adi Ortaklık-Kollektif Şirket v.b.) bilgileri eklenmiş olup, buna ilişkin ekran görüntüleri değiştirilmiş ve yeni açıklamalar eklenmiştir.
 • III-Ortak Hususlar Bölümünde anlatılan e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarına ilişkin Raporları Listeleme-İptal/Pasif Dilekçelerini Listeleme-İptal Edilmiş Raporlarını Listeleme-Raporların Önceki Versiyonlarını Listeleme sorgulama ekranlarına, DİİB Sahibi Mükellef Vergi Kimlik Numarası ve DİİB Sahibi Mükellef Adı Soyadı Unvanı bilgileri eklenmiş olup, buna ilişkin ekran görüntüleri değiştirilmiş ve yeni açıklamalar eklenmiştir.
 • III-Ortak Hususlar Bölümünde anlatılan e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporlarına ilişkin Raporları Listeleme-İptal/Pasif Dilekçelerini Listeleme-İptal Edilmiş Raporlarını Listeleme-Raporların Önceki Versiyonlarını Listeleme sorgulama ekranlarından iadenin şekli ve raporun mahiyeti bilgileri çıkarılmış olup, buna ilişkin ekran görüntüleri değiştirilmiştir.
 • III-Ortak Hususlar Bölümüne D-Rapor Onaylama Aşamasında Yapılan Kontroller başlığı ve açıklamalar eklenmiştir.
 • III-Ortak Hususlar Bölümüne E-Var Olan Rapordan Yeni Rapor Üretme başlığı ve açıklamalar eklenmiştir.

Güncellenmiş e-YMM Tasdik Raporları Teknik Kılavuzu için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

11.08.2020