2020 Ağustos Ayı Vergi Takvimi

BÜLTEN 2020-140

2020 AĞUSTOS AYI VERGİ TAKVİMİ

İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/02/2020 04/08/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/03/2020 04/08/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Birinci Dönem (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/2020 04/08/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/07/2020 04/08/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi
01/08/2020 10/08/2020 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
04/08/2020 12/08/2020 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17/08/2020 25/08/2020 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16/08/2020 25/08/2020 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2020 31/08/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/07/2020 31/08/2020 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların Nisan-Mayıs-Haziran/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
01/08/2020 02/11/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

DİKKAT

518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle  sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler  ve meslek mensupları ile bu Tebliğin yayımlandığı tarih olan 24.03.2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih arasında mücbir sebep hali olduğundan, mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile  bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokaa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.