Bülten 2020

31.12.2020 Tarihine Kadar Yapılan Kira Ödemelerinde Vergi Tevkifatı %10

BÜLTEN 2020-141

31.12.2020 TARİHİNE KADAR YAPILAN KİRA ÖDEMELERİNDE VERGİ TEVKİFATI %10

31 Temmuz 2020 gün ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Temmuz 2020 gün ve 2813 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararın eki kararda;

1-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın  1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,

c)Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,”

Buna göre, yukardaki ödemelerden %20 oranında yapılmakta olan gelir vergisi tevkifatı 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında %10 uygulanacaktır.

2-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 nci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12.01.2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2 – Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,”

Belirtilen ödemelerden %20 oranında yapılmakta olan kurumlar vergisi tevkifatı 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında %10 uygulanacaktır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,31.07.2020