Bülten 2020

Basit Usule Tabi Mükelleflerin 2020 Yılında Beyan Edecekleri 2019 Yılına Ait Ticari Kazancının Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyanı ve Ödenmesi

BÜLTEN 2020-49

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN 2020 YILINDA BEYAN EDECEKLERİ 2019 YILINA AİT TİCARİ KAZANCININ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ  İLE BEYANI VE ÖDENMESİ

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Zamanı ve Yeri

-Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1 Şubat-2 Mart 2020 (29 Şubat 2020 hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden kayıtlı bulundukları vergi dairesine elektronik ortamda gönderirler.

-Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2019 yılı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi de 1 – 31 Mart 2020 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilir.

Verginin Ödenme Zamanı

2019 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup;

-Birinci taksitin, 1 Şubat -2 Mart 2020 (29 Şubat 2020 hafta sonuna rastladığından) tarihleri arasında,

-İkinci taksitin ise, 1-30 Haziran 2020 tarihleri arasında ,

ödenmesi gerekmektedir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.

Verginin Ödenme Yeri ;

Basit Usulde vergiler,

-Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,

-Bağlı bulunulan vergi dairesine,

ödenebilir.

Not: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi” ve “Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü” nde basit usulde vergilendirme ile ilgili kapsamlı bilgiler bulunmaktadır.

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine ulaşmak için  tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürüne ulaşmak için  tıklayınız.

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 30.01.2019