Bülten 2020

2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Olarak 2020 Yılında Yapılacak Genel Kurul Toplantılarındaki Nakit Kar Payı Dağıtımı Hakkında Duyuru

 

BÜLTEN 2020-86

2019 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK 2020 YILINDA YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTILARINDAKİ NAKİT KAR PAYI DAĞITIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, tüm oda ve borsalara gönderdiği 01.04.2020 gün ve  34221550-045.02-3392 sayılı yazısında, Ticaret Bakanlığı’nın Birliklerine ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle , sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin”13/5 inci maddesine dayanılarak, aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere  yapılması istenilmiştir.

kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…

Buna göre; Ticaret Bakanlığınca, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında,

1-Gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi,

2- Dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması,

3-Yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi,

istenilmiştir.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,04.04.2020