Bülten 2020

Veraset ve İntikal Vergisi Rehberi ve Broşürü

 

BÜLTEN 2020-139

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ REHBERİ VE BROŞÜRÜ

Gelir İdaresi Başkanlığınca, ölüm ve ivazsız intikal halinde mirasçıların ve intikal sahiplerinin vermeleri gereken Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı” Broşürü güncellenerek yayımlandı.

A-Rehberde yer alan konular:

BİRİNCİ BÖLÜM

VERASET YOLUYLA VEYA İVAZSIZ SURETLE İNTİKALİN VERGİLENDİRİLMESİ

1-Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu

2-Veraset ve İntikal Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

3-Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi

4-Veraset ve İntikal Vergisinde Muafiyetler

5-Veraset ve İntikal Vergisinde İstisnalar

6-Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Çeşitli Mal ve Hakların Beyanı)

7-Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

8-Beyannamenin Verileceği Yer

9-Beyannamenin Verilme Zamanı

10-Beyannameye Eklenecek Belgeler

11-Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Tespitinde İndirilecek Borç ve Giderler

12-İhtilaflı Borçlar

13-Vergi Oranı

14-Ödeme Yeri ve Zamanı

15-Mirasa Dahil Malların Mirasçılarca Tasarrufu

İKİNCİ BÖLÜM

DİĞER VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER

1-Vergi Usul Kanunu Açısından Yapılması Gerekenler

2- Gelir Vergisi Kanunu Açısından Yapılması Gerekenler

3-Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Yapılması Gerekenler

4-Özel Tüketim Vergisi Kanunu Açısından Yapılması Gerekenler

B-Broşürde Yer Alan Konular

Ölüm ve ivazsız intikal halinde mirasçıların ve intikal sahiplerinin vermeleri gereken  Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,23.07.2020

Rehber için tıklayınız.

Broşür için  tıklayınız.