Bülten 2020

A.Ş. Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BÜLTEN 2020-169

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

9 Ekim 2020 gün ve 31269 sayılı Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “ Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerin yönetmelikte yerine konularak güncellenmiş şekli için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

09.10.2020