Bülten 2018

Bülten 2018-9 2018 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

BÜLTEN (2018-9 )

2018 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

30 Aralık 2017 gün ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 56 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliğinde 01.01.2018 tarihinden itibaren  geçerli olan değerli kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi 

Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı

11,00

b) Beyanname

11,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

22,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 108,00
4-   İkamet İzni (Değişik:28.07.2016-6735/27 md) 72.00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 –
(Değişik:14.01.2016-6661/3.md)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

 

18,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı

 

18,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00
7 – Aile cüzdanları 98,50
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 134,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00
11 – Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)
12 – Motorlu araç tescil belgesi 120,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 100,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 6,50
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 10,00
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) Düzeltme:R.G.22.12.2016 29926 72,00

 

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2018