Bülten 2018

Bülten 2018-28 Basit Usul Mükelleflerinin 2018 Yılında Yapacağı Beyan ve Ödeme

BÜLTEN 2018-28

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN 2018 YILINDA BEYAN EDECEKLERİ 2017 YILINA AİT TİCARİ KAZANCININ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ  İLE BEYANI VE ÖDENMESİ

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Zamanı ve Yeri

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, 1-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yıllık beyannamelerini kayıtlı bulundukları vergi dairesine verirler. Ancak 2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından, beyannameler 26 Şubat 2018 akşamına kadar verilecektir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname 1-25 Mart 2018 tarihleri arasında verilir. Ancak 2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından, beyanname 26 Mart 2018 akşamına kadar verilecektir.

Beyanname, kayıtlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.

Beyanname elden verilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecektir.

Beyanname kayıtlı posta (taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) kurye vb.) ile gönderildiğinde, zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Beyanname kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihi beyannamenin veriliş tarihi olarak kabul edilecektir.

Mükellefler beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.

Verginin Ödenme Zamanı

2017 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup;

-birinci taksidin 28 Şubat 2018 tarihine kadar,

-ikinci taksitin ise 30 Haziran 2018 (30 Haziran 2018 hafta sonuna rastladığından 02 Temmuz 2018) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.

Verginin Ödenme Yeri Vergi;

-Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,

-Bağlı bulunulan vergi dairesine,

-Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebilir.

 

Not:Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan Basit usulde vergi rehberi ve vergi beyan broşüründe basit usulde vergilendirme ile kapsamlı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürüne ulaşmak için  tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,02.02.2018