Bülten 2018

Bülten 2018-14 2018 Yılında Uygulanacak SSK Primine Esas Taban ve Tavan Ücret Sınırları

BÜLTEN ( 2018-14 )

2018 YILINDA UYGULANACAK SSK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVAN ÜCRET SINIRLARI

5510 Kanunu’na göre, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin (2.029,50 TL) otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 (2016 ve daha önceki yıllarda 6,5) katıdır. Buna göre  2018 yılı itibariyle aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

TABAN ÜCRET TL TAVAN ÜCRET TL
Günlük Kazanç 67,65 507,37
Aylık Kazanç 2.029,50 15.221,25

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 01.01.2018

www.erdogduozymm.com