Bülten 2018

Bülten 2018-35 Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İadesi Gereken Vergi Kesintilerinin Mahsuben İade Taleplerine Rağmen Yapılmaması Nedeniyle Uygulanan E Hacizler

BÜLTEN 2018-35

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İADESİ GEREKEN VERGİ KESİNTİLERİNİN MAHSUBEN İADE TALEPLERİNE RAĞMEN YAPILMAMASI NEDENİYLE UYGULANAN E HACİZLER

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler  ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği (TURMOB) tarafından Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi başkanlığına verilen 24.11.2017 tarih ve o68844 sayılı dilekçede, Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 44 üncü maddelerinde, beyannamelerde gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kesilmiş bulunan vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan gelir/kurumlar vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir/kurumlar vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın mahsuben iade taleplerine rağmen bu taleplerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle meslek mensuplarının  banka hesaplarına e-haciz uygulaması yapıldığı bildirilerek e haciz uygulaması yapılırken mükelleflerin mahsup  taleplerinin olup olmadığının gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bu dilekçeye verdiği 15.02.2018 gün ve 29537098-110-E.19837 sayılı yazıda,  “Vergi daireleri tarafından mükelleflerin gerek iade-mahsup işlemleri gerekse takibat işlemleri işlem yönergesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmekte olup söz konusu dilekçenizde belirtilen aksaklıklar hakkında somut bilgilerin bildirilmesi halinde gerekli araştırmalar yapılarak tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir.” denilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,25.02.2018