Bülten 2018

Bülten 2018-69 Engelliler için Vergi Rehberi

BÜLTEN ( 2018-69 )

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ

Gelir İdaresi Başkanlığınca engelli vatandaşlarımıza yönelik vergi avantajlarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı “Engelliler İçin Vergi Rehberi” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehber, iki ana bölümden oluşmaktadır.

1.BÖLÜM:

Engellilik İndirimi Uygulaması

Gelir Vergisi Kanununda yer alan engellilik indirimi uygulamasından yararlanmanın usul ve esasları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca, engellilik indiriminden yararlanan ücretlinin asgari geçim indiriminden ne şekilde yararlanacağı konusu da örneklerle açıklanmıştır.

2.BÖLÜM:

Engellilere Sağlanan Diğer Vergi Avantajları

Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Emlak Vergisi Kanununda engelliler için düzenlenen vergi avantajları açıklanmaktadır.

İlgili rehber için tıklayınız.