Bülten 2017

Bülten 2017-117 Gayrimenkul Sermaye İradında Götürü Gider İndirimi % 15’e İndirildi

BÜLTEN 2017-117

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 300)

(GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDA GÖTÜRÜ GİDER İNDİRİMİ % 15’E İNDİRİLDİ)

14 Aralık 2017 gün ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 300 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.

Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin (hakları kiraya verenler hariç) 2017 yılında elde ettikleri  gayrimenkul sermaye iratları için 2018 Mart ayında verilecek gayrimenkul sermaye iradı beyannamelerinde  Gelir Vergisi Kanununun 74 ncü maddesinde sayılan gerçek giderler yerine hasılatlarından %15 götürü gideri indireceklerdir.

Bu konuda yayınlanmış örnekli genel tebliğ ektedir.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 15.12.2017