Bülten 2017-52 Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2017-52)

ŞUBAT 2017 DÖNEMİNE AİT MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ İLE 2016 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 90 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Şubat 2017 Dönemine ait Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme Süresini uzattı.

Süresi uzatılan beyannameler ve uzatılan sürelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Beyannamenin Türü Vergilendirme

Dönemi

Beyanname Verilme Son Günü Uzatılan Sürenin Son Günü Ödemenin Son Günü
Muhtasar Şubat 2017 23 Mart 2017 27 Mart 2017 27 Mart 2017
Damga Vergisi Şubat 2017 23 Mart 2017 27 Mart 2017 27 Mart 2017
Katma Değer Vergisi Şubat 2017 24 Mart 2017 27 Mart 2017 27 Mart 2017
Yıllık Gelir Vergisi 2016 Yılı 27 Mart 2017 31 Mart 2017 31 Mart 2017

1.Taksit

Not: Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün 23.59’ a kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Sözü edilen sirküler aşağıdadır.

 

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/90

Konusu: Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.

Tarihi : 22/03/2017

Sayısı  : VUK-90 / 2017 -3

1-Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; Şubat 2017 dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Şubat 2017 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

23 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Mart 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

27 Mart 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2016 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK     

Gelir İdaresi Başkanı

 

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,22.03.2017