Bülten 2017

Bülten 2017-70 Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tevsik Zorunluluğunun Kapsamına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği

BÜLTEN 2017-70

KISA SÜRELİ KONUT KİRALAMALARINDA TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

 Daha önce, 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.11.2008 tarihinden itibaren;

a– Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,

b- İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Mükelleflerce,

a- Her bir konut için aylık tutarı 500 TL’ nin altındaki konut kira geliri ile

b- Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar

Tebliğle getirilen zorunluluk kapsamında değildir.

Öte yandan aynî olarak yapılan söz konusu ödemelerin bu zorunluluk kapsamında değildir.

Bu defa; 9 Haziran 2017 gün ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de  Maliye Bakanlığı  Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan ve 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenlerin, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu hükümlere uyulmaması halinde Vergi Usul Kanunu mükerrer 355 nci maddesi gereğince özel usulsüzlük  cezası uygulanır. 2017 yılında uygulanacak özel usulsüzlük cezası aşağıdadır.

  1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında (1.400 TL) Türk Lirası,
  2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basıt usulde tespit edilenler hakkında (700 TL) Türk Lirası,
  3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında (350 TL) Türk Lirası,

Özel usulsüzlük cezası kesilir.

Daha sonraki yıllarda ise belirlenecek özel usulsüzlük cezası uygulanır.

İlgili genel tebliğ için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul,09. 06 .2017