Bülten 2017

Bülten 2017-94 Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği

BÜLTEN 2017-94

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİ

4 Kasım 2017 gün ve 30230 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”nde bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri amacıyla mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemek amaçlanmıştır

Bu tebliğde, bağımsız denetçilere yönelik sürekli eğitime ilişkin usul ve esasları olarak belirlenmiştir.

Bu tebliğde özetle;

-Denetçilerin, 3 yıllık dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlamak zorunda olduğu,

-Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başladığı,

-Eğitim konuları, temel mesleki konular ve destekleyici konulardan teşekkül ettiği, temel mesleki konular; muhasebe, denetim, etik kurallar, finans ve kurumsal yönetim konularını, destekleyici konular; mesleki gelişime katkı sağlayacak diğer konular ile kişisel gelişime katkı sağlayacak konuları kapsadığı,

-Eğitim yöntemleri; yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, işbaşı eğitimi, akademik çalışmalar ve diğer eğitim faaliyetlerinden oluştuğu,

-Eğitim açığı tespit edilmesi halinde bu eksikliğin tamamlanması için ilgililere üç aydan fazla olmamak üzere ek süre verilebileceği, verilen ek süre içerisinde eğitim açığını tamamlamayan denetçilerin denetim faaliyetleri durdurulacağı ve bunlar sicilde gayri faal olarak gösterileceği,

açıklanmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul,05.11.2017