Bülten 2017Türkiye Denetim Standartları

Bülten 2017-118 Türkiye Denetim Standartları Tebliğleri No. 58-62 Yayınlandı

BÜLTEN 2017-118

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞLERİ NO: 58-62 YAYINLANDI

16 Aralık 2017 gün ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de 58-62 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1-58 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardı (BDS 240) yürürlüğe  konulmuştur.

10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 6 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için  tıklayınız

 

2-62 Nolu Tebliğ ile,  Ek’te yer alan Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardı (BDS 805) yürürlüğe konulmuştur.

24/4/2014 tarihli ve 28981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (BDS 805) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No:36) yürürlükten kaldırılmıştır

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için  tıklayınız

 

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 16.12.2017