Bülten 2017Türkiye Muhasebe Standartları

Bülten 2017-116 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64-65-66-67-68-69-70 Yayınlandı

BÜLTEN 2017-116

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 64-65-66-67-68-69-70  YAYINLANDI

13 Aralık 2017 gün ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de 64-65-66-67-68-69-70 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1-64 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Standardı (BDS 300) yürürlüğe konulmuştur.

30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:10 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2-65 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardı (BDS 315)  yürürlüğe konulmuştur.

30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 11 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için  tıklayınız

3-66 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Standardı (BDS 450) yürürlüğe konulmuştur.

31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:15 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

4-67 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Bağımsız Denetim Kanıtları Standardı (BDS 500) yürürlüğe konulmuştur.

30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:16 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

5-68 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardı (BDS 510) yürürlüğe  konulmuştur.

29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:19 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

6-69 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı (BDS 560) yürürlüğe  konulmuştur.

22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (BDS 560) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:24 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

7-70 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Yazılı Beyanlar Standardı (BDS 580) yürürlüğe  konulmuştur.

29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

İstanbul, 13.12.2017