Bülten 2016

Bülten 2016-100 2017 Yılında Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri Tespit Edildi

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 21.12.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/100 )

2017 YILINDA UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ TESPİT EDİLDİ

21 Aralık 2016 gün ve 29925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 52 Sıra Nolu Değerli Kağıtlar Genel Tebliğinde 01.01.2017 tarihinden itibaren  geçerli olan kağıt bedelleri aşağıda yer verilen tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 9,50
b) Beyanname 9,50
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 19,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar 94,00
4-   İkamet İzni (değişik:28.07.2016-6735/27 md) 63.00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 –
(Değişik:14.01.2016-6661/3.md)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen  
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti  
kimlik kartı 16,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00
7 – Aile cüzdanları 86,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 – Sürücü belgeleri 117,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00
11 – Motorlu araç trafik belgesi 117,00
12 – Motorlu araç tescil belgesi 88,00
13 – İş makinesi tescil belgesi 85,00
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,50
16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 63,00
17-Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) Düzeltme:R.G.22.12.2016 29926 63,00

Not: 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 9,00 TL olarak belirlenmiştir.