Bülten 2016

Bülten 2016-11 2016 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılmayacak Kısmıyla İlgili Sınır

Yeminli Mali Müşavir

www.erdogduozymm.com

İstanbul, 01.01.2016

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/11 )

2016 YILINDA İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN VE İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KDV TUTARININ İADE KONUSU YAPILAMAYACAK KISMIYLA İLGİLİ SINIR

25 Aralık 2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır 2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmiştir

Yıllar itibariyle sözü edilen sınır aşağıdaki gibidir.

Yıllar İndirimli Oran KDV İade Sınırı
2010 13.300
2011 14.300
2012 15.800
2013 17.000
2014 17.700
2015 19.500
2016 20.600