Bülten 2016

Bülten 2016-79 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 16.10.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/79 )

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 7)

4 Ekim 2016 gün ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)” de, aşağıda yer alan kanunlar ile Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler  nedeniyle yapılan açıklamalar yer almaktadır. Ayrıca, ilgili genel tebliğde gerekli duyulan bazı değişiklikler de yapılmıştır.

– 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

– 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

– 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun .

– 6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

– 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun .

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.