Bülten 2016

Bülten 2016-96 Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Yapanların E- Fatura Düzenleme Zorunluluğu

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 15.12.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/96)

MAL İHRACI VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI YAPANLARIN E- FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

15 Aralık 2016 gün ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 475 Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre;

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden,  Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı  kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, sözü edilen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

475 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız