Bülten 2016

Bülten 2016-80 6728 Sayılı Kanunla Harçlar Kanununda Yapılan Düzenlemelerin Uygulamasına İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No 77)

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

                                                        

İstanbul, 16.10.2016

www.erdogduozymm.com

BÜLTEN ( E.Ö. 2016/80 )

6728  SAYILI KANUNLA HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN  DÜZENLEMELERİN UYGULAMASINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 77)

4 Ekim 2016 gün ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)”, 492 sayılı Harçlar Kanunu ve bu Kanuna bağlı tarifeler ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37 nci maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri kapsamaktadır.

Sözü edilen tebliğe ulamak için tıklayınız.